Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Minskade kostnader för hyrpersonal inom kardiologi och psykiatri

2017-11-29 16:11

Kostnaderna för hyrpersonal minskar nu inom delar av specialistsjukvården i Västernorrland. Kardiologen hart minskat beroendet av hyrpersonal bland annat genom att fokusera på arbetsklimatet och psykiatrin har dels hittat nya sätt att arbeta, dels rekryterat stafettläkare till tillsvidareanställningar i landstinget.

Trots att kostnaden för hyrpersonal har fortsatt öka inom Landstinget Västernorrland går några verksamheter i motsatt riktning. Dit hör bland annat kardiologi och psykiatri som minskat sitt behov att köpa stafetter.

Psykiatrin kommer på nya lösningar

Flera medvetna arbeten pågår inom vuxenpsykiatrin för att minska stafettberoendet berättar Kristina Mårtensson, länsverksamhetschef psykiatri. En vårdavdelning inom psykiatrin i Sollefteå hade till exempel svårt att bemanna med sjuksköterskor och arbetsmiljön påverkades negativt. Åtgärden blev att samla personalen för att diskutera ”vad är det bästa vi kan göra med den personal vi har?” Avsikten var att se om det gick att utforma en verksamhet som kunde bedrivas med den personal som fanns, utan stafettsköterskor. Olika alternativ diskuterades och personalen landade i att införa ett mobilt specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, SPOT, som arbetar sju dagar per vecka, 8-21. 

Genom att förhandla och skapa individuellt anpassade lösningar och avtal har man inom psykiatrin också lyckats tillsvidareanställa före detta stafettläkare. Timvikariat har erbjudits en stafettläkare, som bara kan och vill komma enstaka veckor, och en annan har fått fast anställning. Dessutom är två läkare i Kramfors och Sollefteå på gång att anställas på heltid. Eftersom de bor i en annan del av landet har ett avtal skrivits som ger dem möjlighet att delvis arbeta på distans. De träffar arbetsteam och patienter via video från sina hemorter och är på plats i verksamheten för att möta patienter och delta i aktiviteter 12 veckor per år.

–  Att vi lyckats rekrytera de här läkarna skapar kontinuitet i arbetsteamen då de slipper nya stafettlösningar varje vecka, berättar Kristina Mårtensson.

Kardiologin satsar sig ur ett beroende

Kardiologen har lyckats minska sitt stafettberoende på alla tre sjukhus. I Sundsvall är de närmast oberoende av hyrpersonal.

Per Blomström, länsverksamhetschef kardiologi, berättar att han värnar om arbetsklimatet. En positiv attityd till studier och regelbundna utbildningar inom kardiologi i olika former ger personalen möjlighet att öka sin kunskap och utvecklas.  Att knyta kontakt med sjuksköterskestudenter under deras praktik ses som en framgångsfaktor. Lika så att hålla kontakten med studenterna tills att de fått sin legitimation. För att ytterligare komma in i verksamheten och lära känna teamet erbjuds de studenter som praktiserat på kardiologen att vikariera som undersköterska. Vid nyanställning erbjuds varje sköterska en mentor och introduktionsprogram. Dessutom sker en kompetensväxling genom att specialistsjuksköterskor allt mer sköter pacemakerkontroller.

–  Alla våra enhetschefer är mycket engagerade och de gör ett fantastiskt jobb, säger Per Blomström.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-29 16:11