Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Mycket liten risk för mässling i länet

2018-01-04 14:27

Sedan början av december har mässling spridits i Göteborg och hittills har tretton fall konstaterats. En av dessa personer som insjuknat med mässling vistades under julhelgen i Örnsköldsviksområdet. Med anledning av detta har en smittspårning gjorts.

- Ett 20-tal personer som haft kontakt med den insjuknade har identifierats. Bedömningen är att samtliga, med något enstaka undantag är immuna mot mässling, antingen på grund av genomgången sjukdom eller vaccination, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare i Landstinget Västernorrland.

Det finns en liten risk att någon eller några personer som haft kontakt med mässlingsfallet i Örnsköldsvik insjuknar i mässling. Inkubationstiden är 7-18 dygn och det innebär att insjuknande kan ske fram till 13 januari 2018. Under denna tid är det viktigt att ha diagnosen i åtanke för personer som kan ha utsatts för smitta, inte är immuna och uppvisar symtom på mässling.

Symtom på mässling är feber, torrhosta, ögonirritation och efter 2-4 dagar uppträder röda och ofta sammanflytande utslag. Utslagen börjar i ansiktet för att sedan sprida sig ner på bål och övriga kroppen.

Mässling är mycket smittsamt och viruset utsöndras med andningsluften. Det sprids sedan via luften som droppar och mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor. Personer som haft mässling är immuna. Vaccination med två doser mässlingsvaccin ger ett mycket gott skydd mot sjukdomen. I Sverige ingår mässling i kombinationsvaccin med påssjuka och röda hund, så kallad MPR. Personer födda mellan 1960 och 1980 kan ha ofullständigt skydd mot mässling.

Personer med misstänkt mässling ska INTE sitta i väntrum i vården utan istället ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen 1177.

- Här i länet har vi en bra vaccinationstäckning och det finns därför ingen anledning till oro, säger Maria Tempé.

De senaste tio åren har 1-51 mässlingsfall per år rapporterats i Sverige och inga fall i Västernorrland. Risken att smittas här är således mycket liten. Däremot vid utlandsresor, även inom Europa, finns en risk att utsättas för mässlingsvirus. Personer som inte haft mässling, inte är vaccinerade eller endast fått en dos av mässlingsvaccin kan boka tid på sin hälso/vårdcentral för vaccination mot mässling, i första hand inför utlandsresa.

Mer på 1177 Vårdguiden

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-04 14:27