Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Nästan allt om sex

2017-09-11 08:57

Sex är härligt och bra men det behövs viss kunskap för att alla inblandade ska känna så. Idag lanserar Landstinget Västernorrland med övriga regioner och landsting i norr en programserie i sex delar som ger grundläggande kunskaper i sex och relationer.

Intervjustudier gjorda av Jonas Jälmbrant, distriktssköterska vid Ungdomshälsan Umeå och Monica Christiansson, docent i sexuell och reproduktiv hälsa vid Umeå universitet visar att unga nyanlända har stora kunskapsluckor när det gäller sexuell hälsa.

Det kan handla om bristande kunskap om könsorganens anatomi och funktion, hbtq-rättigheter, kunskap om hur man blir gravid, hur könssjukdomar överförs och hur man kan skydda sig. Många har inte haft tillgång till sexualundervisning, varken i sina hemländer eller i Sverige, och det är svårt att hitta information om sexuell hälsa på rätt språk.

Avsnitten textade på sex olika språk

– Sexuell och reproduktiv hälsa är varje människas rättighet och viktigt för folkhälsan. Serien riktar sig till unga personer men kan med fördel ses av alla, oavsett ålder och bakgrund. Den ger på ett enkelt och tillgängligt sätt kunskap om sex, säger Anna-Karin Öberg, samordnare för sexuell hälsa och hiv/STI vid Landstinget Västernorrland.

Programserien ”Nästan allt om sex i Sverige” riktar sig främst till unga nyanlända och ger grundläggande kunskaper i sex, relationer och sexuell hälsa. Avsnitten kommer att bli textade på sex språk under hösten – engelska, arabiska, persiska, dari, tigrinja och somaliska.

Bygger på tankar och synpunkter från ungdomarna själva

– Det känns oerhört spännande att leverera ett baspaket om sexuell hälsa. Framför allt när det bygger på synpunkter, tankar och önskemål från nyanlända ungdomar, säger Jonas Jälmbrant programledare för serien och distriktssköterska vid Ungdomshälsan Umeå.

Serien kan med fördel användas som ett komplement till sexualundervisningen i skolan och som samtalsunderlag av personalgrupper som möter ungdomar.

Syftet är att alla som lever i Sverige, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att lära sig hur saker och ting fungerar när det gäller sex – för sex ska vara roligt för alla. Avsnitten kommer att finnas fritt tillgängliga på Youtube-kanalen med samma namn som serien ”Nästan allt om sex i Sverige”. Det första avsnittet släpps idag, 11 september, och efter det kommer ett nytt avsnitt varannan och ibland var tredje måndag.

De sex avsnitten handlar om:

  • Den sexuella kroppen
  • Sex och könssjukdomar
  • Lagar om sex
  • Att bli eller inte bli gravid
  • Homo, bi och trans
  • Det här är sex

Fakta:

Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen har alla representanter i Kunskapsnätverket hiv/STI Norr som har tagit fram programserien. Produktionen har finansierats av statliga medel för hiv/STI-prevention från Folkhälsomyndigheten

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-09-11 08:57