Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Noterat från Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden 14 november

2017-11-15 15:36

Primärvården i Västernorrland är en av sju landsting som har minskat sina kostnader för hyrläkare. Det rapporterades vid Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämndens möte den 14 november.

Primärvårdens kostnader för hyrläkare perioden juli till och med oktober i år ligger 3,5 miljoner kronor lägre än motsvarande period i fjol, vilket motsvarar en minskning med 11 procent.

För helår 2017 prognostiseras ett negativt resultat på 58 miljoner kronor. Enligt upprättad handlingsplan i augusti är det framför allt åtgärder med minskade köp av hyrpersonal som får effekt under resterande del av året.

I sin rapport för september och oktober redovisade Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör, ett negativt resultat på 51 miljoner kronor för hälsocentralerna. Det är en försämring med 19 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period ifjol. För helår 2017 prognostiseras ett negativt resultat på 58 miljoner kronor. Enligt upprättad handlingsplan i augusti är det framför allt åtgärder med minskade köp av hyrpersonal som får effekt under resterande del av året.

I Folktandvårdens rapport för september och oktober redovisade Annri Vesterlund, tandvårdsdirektör, ett resultat på 1 miljoner kronor till och med oktober och för helår prognostiseras ett resultat på -2 miljoner kronor.

Mötesprotokollet kommer att publiceras på lvn.se när det har justerats.

Nästa möte är planerat till den 15 december 2017.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-15 15:36