Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Noterat från Hälso- och sjukvårdsnämnden 14 november

2017-11-14 16:19

Specialistvården har ökat antalet operationer, öppenvårdsbesök och vårdtillfällen jämfört med samma period förra året. Det rapporterades vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 14 november.

I sin rapport för september och oktober redovisade sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson flera synliga förändringar jämfört med motsvarande period förra året:

  • specialistvårdens totala antal öppenvårdsbesök har ökat
  • antalet vårdtillfällen i slutenvård har ökat
  • operationerna har ökat
  • sjukfrånvaron är cirka 1 procent lägre och ligger på 6,4 procent 

En resultatförbättring ses för ekonomin i september, + 7,5 miljoner för månaden en liten försämring för oktober -2,5 miljoner. Det sammanlagda resultatet i oktober är -147 milj kronor. Kostnader för köp av vård och tekniska tjänster ligger fortsatt under föregående års nivåer. Prognosen för 2017 kvarstår dock på ett minus med 203 miljoner kronor. 

Antalet hyrveckor för både läkare och sjuksköterskor är fler än vad som beslutats i projektet Oberoende av hyrpersonal. En orsak till det fortsatta behovet att hyra personal är svårigheter att rekrytera medarbetare.  

Nybyggnad av ambulansstation i Örnsköldsvik

Landstingsfastigheter har i uppdrag att projektera och upphandla ny byggnad för ambulansstation vid akutmottagningen i Örnsköldsvik. Vid mötet presenterade Landstingsfastigheter sitt underlag till beslut. Nämnden beslutade att föreslå Regionstyrelsen att uppdra till Landstingsfastigheter att genomföra nybyggnaden av en ny ambulansstation.  En förutsättning är att upphandling kan ske inom budgeterat belopp, det vill säga 37 miljoner kronor. 

Under förutsättning att regionstyrelsen beslutar enligt HSNs förslag kan upphandlingen starta i december. 

Mötesprotokollet kommer att publiceras på lvn.se när det har justerats.

Nästa möte är planerat till den 15 december.

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-14 16:19