Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Noterat från Regionala samverkansrådet 21 december

2017-12-22 08:07

Bland de ärenden som behandlades märks val av representant till styrkommitté Sverige-Norge och processen för ny regional utvecklingsstrategi.

Styrkommittén för Sverige-Norgeprogrammet möts cirka två gånger per år med syftet att rekommendera beviljande eller avslag av inkomna projektansökningar inom området. Västernorrland har tre ledamöter i kommittén, nu har en ledamot från Sundsvalls kommun avsagt sig uppdraget och platsen behöver tillsättas.

Regionalt utvecklingsansvarig organisation utser ledamöterna och i Västernorrland har landstinget valt att dela upp platserna mellan länsstyrelse, landsting och kommuner.

Regionala samverkansrådet beslutade att ställa sig bakom upplägget att dela uppdragen i styrkommittén mellan landstinget, länsstyrelsen och kommunerna. Regionala samverkansrådet beslutade också att utse Åke Nylén från Ånge som ledamot i styrkommittén för Sverige-Norgeprogrammet.

Återkoppling från Kompetensförsörjningsforum

Den 8 november samlades ett trettiotal aktörer från länet i vad som ska bli regionens nya kompetensförsörjningsforum.

Regionala samverkansrådet fick information om att kompetensförsörjningsforumet ska träffas två gånger 2018. Förtroendevalda kallas tillsammans med tjänstemannagrupperingen, och utöver det kommer tjänstemännen träffas enskilt minst vid två tillfällen. Innan något ytterligare forum med förtroendevalda finns det önskemål från kommunerna att tjänstemännen bereder förslag kring vad det gemensamma arbetet inom forumet ska bestå av.

Ny regional utvecklingsstrategi (RUS)

Regionala samverkansrådet fick information om processen för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Västernorrlands befintliga RUS gäller för åren 2011-2020. Nu börjar processen med att ta fram en ny RUS. En intern arbetsgrupp på landstinget har påbörjat förberedelserna för att ta fram det nödvändiga analysmaterialet.

Under första kvartalet 2018 kommer en mindre grupp av politiker och tjänstemän från landstinget att träffa kommunledningen i länets kommuner för att initiera dialogfasen. Under våren kommer ett större kick-offmöte att hållas med sikte på att hitta en gemensam vision för Västernorrland. Dialog kommer även att föras löpande i de befintliga grupperna i samverkansstrukturen. En ny RUS beräknas finnas på plats sommaren 2019 och gälla till 2029.

Uppstart för tjänstemannagrupp kopplat till digitala agendan

Landstinget Västernorrland har bjudit in kommunerna och ett antal andra regionala aktörer att delta i en tjänstemannagruppering med fokus på digitalisering. Första
mötet genomförs 7 februari 2018. Målet är att säkerställa att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter och genomför kvarstående bredbandsutbyggnad i länet.

Digitalisering är ett av regionens styrkeområden inom ramen för näringslivstillväxt
och FoU. Samtidigt finns stor potential inom digitaliseringen för att förbättra
tillgången till service i en glesbefolkad region som Västernorrland. Beslutet om att
placera den nya digitaliseringsmyndigheten i Västernorrland utgör ytterligare potential för utveckling genom digitalisering i regionen.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-22 08:07