Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Noterat från regionstyrelsen 19 december

2017-12-19 16:30

Bland de ärenden som behandlades märks en ny ambulansstation i Örnsköldsvik och uppdaterade rutiner för landstingsanställdas bisysslor.

En ny ambulansstation ska byggas i Örnsköldsvik, förutsatt att upphandlingen håller sig inom budgeterat belopp. Stationen ska ligga vid den nya akutmottagningen och projektet väntas kosta 37 miljoner kronor. I nuläget hyr ambulansverksamheten lokaler av en extern hyresvärd för 852 000 kronor per år.

Fler specialistsjuksköterskor utbildas

7 375 850 kronor ska anslås för att finansiera en satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor under 2018. Det är Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting som tidigare gjort en överenskommelse om satsningen, och medel för höstterminen 2017 är redan utdelade. 2018 kommer det att finnas pengar också för vårterminen, och 10 sjuksköterskor ska då starta sin utbildning. Medelstilldelningen är preliminär till dess att regering och riksdag fattat beslut i frågan.

Bisysslor ska anmälas

Alla arbetstagare i landstinget har nu en skyldighet att på eget initiativ lämna uppgift om man har en bisyssla. Regionstyrelsen fastslog idag dokumentet ”Riktlinjer för bisysslor”, där den ändringen gjorts. Tidigare var det bara på begäran från arbetsgivaren som bisyssla behövdes anges. Regiondirektören fick också i uppdrag att så snart som möjligt se till att en teknisk lösning för registrering och uppföljning av bisysslor införs.

200 sommarjobb

2018 ska landstinget erbjuda 200 yrkespraktikplatser under sommarperioden till ungdomar mellan 15 och 17 år. 2017 erbjöds 165 platser, 48 fler än 2016. Det här görs för att långsiktigt trygga personalförsörjningen genom att skapa ett intresse för verksamheterna och på så sätt påverka ungdomars framtida studie- och yrkesval. Ungefär 30 av platserna ska gå till ungdomar med funktionsnedsättning. Drygt 2 miljoner kronor beräknas satsningen kosta.

Information om alternativa driftsformer

Regionstyrelsen fick information om arbetet med att ta fram ett förslag till en fördjupad utredning för att se på förutsättningarna för alternativa driftsformer för sjukhuset i Sollefteå. Läs nyheten

Protokoll och nästa sammanträde

Efter att protokollet justerats kommer det att publiceras på lvn.se. Nästa sammanträde med regionstyrelsen hålls den 23 januari 2018.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-19 16:30