Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Regionråd Erik Lövgren (S) inleder dagen och presenterar det nya forumet.
Regionråd Erik Lövgren (S) inleder dagen och presenterar det nya forumet.

Nytt forum för kompetensförsörjning i Västernorrland

Regionens nya kompetensförsörjningsforum är startat

2017-11-13 14:58

Fler företag, fler i arbete och fler gästnätter i regionen. Det går bra nu - Västernorrland befinner sig i en högkonjunktur och befolkningen har ökat de senaste åren. Vår akilleshäl just nu tycks vara kompetensförsörjningen.

– Vi sliter med kompetensförsörjningsproblem, både inom vår egen organisation inom hälso- och sjukvården, och i övriga regionen. Landstinget har ett skriande behov av många olika yrkeskategorier men vi är långt ifrån ensamma. Därför är kompetensförsörjningen en nyckelfråga för framtidens Västernorrland. Vi måste se till att hitta och utbilda potentiella medarbetare inom relevanta branscher och sysselsätta unga och utlandsfödda i regionen, säger regionråd Erik Lövgren (S).

Bred samverkan en förutsättning

God samverkan och rollfördelning mellan aktörerna är centralt för att länets kompetensförsörjning ska nå maximal framgång och vara hållbar på lång sikt. Den 8 november samlades ett trettiotal aktörer från länet i vad som ska bli regionens nya kompetensförsörjningsforum. En av dem var Oliver Dogo, VD vid Handelskammaren Mittsverige:

– Handelskammaren Mittsverige har 260 medlemsföretag från Västernorrland och Jämtland. Länge har vår viktigaste fråga varit infrastruktur, men nu har kompetensförsörjningen seglat upp som prioriterad fråga. Vi ser ett jättebehov inom tekniksidan, säger Oliver Dogo.

Lena Finne Jansson, Örnsköldsviks kommun, deltog också vid det första forumet den 8 november:
– Vi behöver jobba brett för att klara de utmaningar vi har i länet. Vi måste skapa förutsättningar för tillväxt lokalt och regionalt för att det ska vara gynnsamt att driva företag i länet, säger Lena Finne Jansson.

Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation, välkomnar också mer samverkan:
– IT-sektorn växer kraftigt i regionen, och då är tillgången på kompetens otroligt viktig. Hos Bron samlas cirka 70 arbetsgivare för att jobba både konkret och strategiskt med de frågorna genom samhandling, och en fördjupad samverkan tror vi är väldigt viktig, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.

Regionala kompetensplattformar

Det nya kompetensförsörjningsforumet ska träffas fyra gånger per år. Inbjudna är länets kommuner, arbetsförmedlingen, näringslivsrepresentanter, utbildningsanordnare med flera.
– Det här blir en viktig grupp för att ta fram ny handlingsplan för kompetensförsörjningen som är en del av den regionala utvecklingsstrategin. Inför 2018 ska regionen få ett förtydligande från näringsdepartementet angående hur utvecklingsansvariga stöttar bäst på regional och lokal nivå, säger landstingets tillväxtchef Maria Lidgren.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Linda-Marie Olsson

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Det här gör Landstinget Västernorrland:

  • Dialog med olika aktörer i länet, behovsinventering
  • Dialog med branschråd
  • Driver Komp 2020. Projekt som övertagits från länsstyrelsen och avslutas i dagarna
  • Synliggör prognoser och analyser
  • Driver samverkan och det nya regionala kompetensförsörjningsforumet
  • Ansvarar för den regionala tillväxtpolitiken, där kompetensförsörjning, utbildning och integration är avgörande frågor för regional utveckling

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-13 14:58