Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Delegation från OECD tillsammans med representanter från Landstinget Västernorrland.
Delegation från OECD tillsammans med representanter från Landstinget Västernorrland.

OECD vill se satsningar inom skog, energi och processindustri i Västernorrland

2017-03-13 14:00

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Västernorrland. Studien är viktig för tillväxtarbetet med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan.

I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Regioner som har många gemensamma utmaningar som glest befolkade områden, kargt klimat och långa avstånd. Samtidigt visar studien också att det finns stor tillväxtpotential i den arktiska delen av Europa. I förlängningen blir studien viktig för vårt tillväxtarbete med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan.

– OECD-studien är betydelsefull för att påverka den framtida regionalpolitiken inom EU, bland annat så att vi kan behålla det extra stödet till glesbygden, säger regionråd Erik Lövgren (S).

Innovationer avgörande för Västernorrlands tillväxt 

Studien består av olika kapitel med rekommendationer riktade regionalt, nationellt och på EU-nivå. En av rekommendationerna till Västernorrland är att vi bör skapa tydligare prioriteringar i arbetet med innovationer kopplat till våra konkurrensfördelar skog, energi och processindustri. Även infrastruktur som förbinder Trondheim med de stora orterna i Sverige belyser OECD som en viktig tillväxtfråga.

– Planen är att under 2018 påbörja arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. Den här studien blir ett viktigt underlag i det arbetet, säger Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör.

Lansering i Bryssel 13 mars

Måndagen den 13 mars publicerade OECD officiellt den studie de genomfört på regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD presenterade rapporten inför ledande företrädare från EU samt de berörda ländernas regeringar och regioner i NSPA.

Vad är OECD?

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningarna (territorial reviews) där jämförelser görs utifrån andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik. Studien av Northern Sparsely Populated Areas är första gången som 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför, har engagerats i en och samma studie. Därför har studien fått stor uppmärksamhet bland övriga länder i OECD, såsom Australien, Kanada, USA, Japan med flera.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-03-13 14:00