Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Regional tillväxt på lika villkor

2017-05-18 15:43

Kvinnor och män ska oavsett ålder och bakgrund ha samma inflytande och tillgång till de resurser som satsas på tillväxt i länet. Därför har Landstinget Västernorrland fått 5,2 miljoner kronor från Tillväxtverket för att utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt.

Målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Det kan till exempel vara projektmedel och företagsstöd som är offentlig finansierade. Projektet drivs som ett samverkansprojekt tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland.

– För regionens skull är det nu viktigt att utveckla stödsystemen så att de blir innovativa ifråga om vilka branscher och företagare som har möjlighet att ta del av stöd. På så sätt kan regionens tillväxt få en skjuts samtidigt som en större mångfald av företagare blir inkluderade, säger Matilda Rehnström som arbetar i projektet.

Jämställd regional tillväxt i Västernorrland

En viktig åtgärd är att inventera hur kunskaperna och förståelserna för detta ser ut. Det handlar också om att höja kunskapsnivån bland olika aktörer. Insatser för politiker och tjänstemän kan nämnas som en åtgärd.

Projektgruppen i Västernorrland arbetar med att:

  • jämställdhetsintegrera utformningen och genomförandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
  • jämställdhetsintegrera utformningen och genomförandet av den regionala transportplanen
  • hitta satsningar för att bredda de branscher som tar del av utvecklingsmedel i ett långsiktigt perspektiv
  • revidera strategin för jämställdhetsintegrering. Detta arbete leds av sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland

Bakgrund

Regeringen gav i december 2015 Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt genom samordning, stöd och lärande riktat till regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Syftet med regeringens satsning är att främja en jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet i samtliga län samt att stödja framväxten av ett antal nationella framstående exempel eller flaggskepp. Prioriteringarna förväntas leda till hållbara och synliga resultat genom att jämställdhet integreras i ordinarie verksamhet.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen.

Relaterad information

Med finansiering av Tillväxtverket

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-05-18 15:43