Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Regionstyrelsen i korthet

2017-02-14 16:56

Utökad yrkespraktik för skolungdomar sommaren 2017, kvalitets- och patientsäkerhetsverksamheten för 2016 och fördelning av organisationsstöd för 2017 var några av punkterna på Regionstyrelsens möte den 14 februari.

Regionstyrelsen beslutade att utöka yrkespraktiken för skolungdomar i åldrarna 15 till 17 år från 120 till 200 platser sommaren 2017. Ett syfte är bland annat att skapa ett intresse för landstingets olika verksamheter bland länets skolungdomar när de erbjuds yrkespraktik inom Landstinget Västernorrland.

Aktuella arbetsområden är bland annat patientservice, trädgård, kök, städ, vaktmästeri och administration. Landstinget Västernorrland satsar drygt 2 miljoner kronor på verksamheten med yrkespraktik för skolungdom sommaren 2017.

Regionstyrelsen godkände Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2016. Den visar bland annat att det ökade engagemanget för arbete med kvalitet och patientsäkerhet har synliggjorts i det ökade antalet projekt och förbättringsarbeten som genomförts både med och utan extra tilldelade medel inom landstingets verksamheter. Efterfrågan på stöd och utbildning har ökat, framförallt inom vårdhygien.

Regionstyrelsen beslutade om fördelning av organisationsstöd för 2017. Det är förvaltningen regional utveckling som administrerar det årliga organisationsstödet till ungdoms-, främjande-, nykterhets-, kvinno-, och pensionärsorganisationer. Totalt fördelas drygt 2,2 miljoner kronor i år

Bland annat konstateras att antalet ungdomsorganisationer i Västernorrland som sökt bidrag minskat vilket medfört att det blir färre som får dela årets anslag varför nivån på medlems-, mandat- och grundbidraget blir högre under 2017.

Regionstyrelsen beslutade att uppdra till regiondirektören att anordna utbildning för Landstinget Västernorrlands förtroendevalda i Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsutskottet och fokusberedningarna om regional utvecklings- och infrastrukturplanering med anledning av det utökade uppdraget för Landstinget Västernorrland om regional utveckling.

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde publiceras digitalt efter att det justerats.

Nästa sammanträde med Regionalstyrelsen hålls den 28 mars.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-14 16:56