Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Regionrådet Erik Lövgren, Landstinget Västernorrland, tillförordnade folkhälso- och sjukvårdsministern Annika Strandhäll, regionrådet Vivianne Macdisi, Region Uppsala och landstingsrådet Anders Henriksson, i Kalmar läns landsting var några av dem som medverkade vid ett rådslag om framtidens cancervård under Almedalsveckan.
Regionrådet Erik Lövgren, Landstinget Västernorrland, tillförordnade folkhälso- och sjukvårdsministern Annika Strandhäll, regionrådet Vivianne Macdisi, Region Uppsala och landstingsrådet Anders Henriksson, i Kalmar läns landsting var några av dem som medverkade vid ett rådslag om framtidens cancervård under Almedalsveckan.

Rundabordssamtal i Almedalen om framtidens cancervård

2017-07-07 12:07

Regionrådet Erik Lövgren (S) medverkade under den pågående Almedalsveckan i ett rådslag med rundabordssamtal om framtidens cancervård. Det var en del i den så kallade cancerdagen.

Erik Lövgren betonade i sitt anförande betydelsen av fortsatt samverkan där inte minst landets Regionala cancercentra (RCC) har en avgörande betydelse för framtidens cancervård.  Vidare lyfte Erik Lövgren fram primärvårdens avgörande betydelse för ett än större genomslag av SVF-införandet.

Han lyfte också fram betydelsen av RCC för patientmedverkan och tillskapandet av ett Diagnostiska Centra i Örnsköldsvik.

 Jag vill särskilt lyfta betydelsen av offensiva satsningar vad gäller kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Vi behöver även en fortsatt dialog mellan landstingen/regionerna och regeringskansliet i strategiska frågor för framtidens cancervård och finansieringen av denna, sa Erik Lövgren.

Erik Lövgren uppmanade även att man ska ta tillvara av de goda erfarenheterna från SVF‐metodiken (standardiserade vårdförlopp) och tillämpa de erfarenheterna från cancervården inom andra diagnoser/verksamheter i landets hälso- och sjukvård.

Vid rådslaget konstaterade Annika Strandhäll (tillförordnad folkhälso‐ och sjukvårdsminister) att allt fler medborgare/patienter som överlever sin cancerdiagnos (det vill säga lever med sin cancer) och att betydelsen av ett än mer framgångsrikt förebyggande arbete blir viktigare. Hon framhöll särskilt betydelsen av samverkan lokalt inom respektive landsting/region.

Utöver Annika Strandhäll och Erik Lövgren medverkade även bland andra Vivianne Macdisi, regionråd, Region Uppsala och Anders Henriksson, landstingsråd i Kalmar läns landsting och tillika förste vice ordförande i Sveriges kommuner och Landsting vid rundabordssamtalen på cancerdagen under Almedalsveckan.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-07-07 12:07