Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Sjukskrivningstalen minskar inom Landstinget Västernorrland

2017-03-17 10:45

Ny statistik från SKL visar att de höga sjukskrivningstalen inom Landstinget Västernorrland sjunker. – Vårt arbete att minska sjukskrivningarna börjar ge resultat, konstaterar HR-direktör Victoria Sjöbom.

Landstinget Västernorrland har länge brottats med höga sjukskrivningstal bland personalen. Sedan 2010 har antalet sjukskrivna ökat för varje år och 2015 var de högst bland alla landsting och regioner i landet.

Men nu är den negativa trenden på väg att vända. 2016 sjönk antalet sjukskrivna från 7,3 procent till 6,9 procent. Landstinget Västernorrland är faktiskt det enda landsting/ region i Sverige där antalet sjukskrivna minskade under förra året. Landstinget Västernorrland har fortfarande höga sjukskrivningstal, men inte längre högst i landet. Det visar den senaste statistiken från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Vi har fortfarande alldeles för höga sjukskrivningstal. Vi har lång väg kvar innan vi når vårt mål om max 4 procent sjukskrivna, men det här är ändå ett kvitto på att vi nu går åt rätt håll, säger HR-direktör Victoria Sjöbom.

Landstinget Västernorrland har bland annat tecknat ett samverkansavtal med Försäkringskassan för att gemensamt arbeta för att såväl förebygga som förkorta sjukskrivningarna hos landstingets medarbetare i Västernorrland.

Målet med arbetet är att den sjukskrivna ska kunna återgå i arbete och tillsammans med försäkringskassan arbetar landstinget med att finna individuella lösningar som ska passa för den enskilde medarbetaren som varit sjukskriven.

- Vi jobbar mycket med olika rehabiliteringsåtgärder för att få ner antalet långtidssjukskrivningar, men även med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, säger HR-specialisten Annika Lindblom.

Andra konkreta exempel är utbildningsinsatser för skyddsombud och chefer och regelbundna möten mellan Försäkringskassan och HR-avdelningen på landstinget där man gemensamt går igenom handlingsplaner med mera för olika långtidssjukskrivna medarbetare.

-  Sjukskrivningstalen är generellt höga, kostar pengar för landstinget och orsakar lidande för den enskilde medarbetaren. Det är glädjande att antalet sjukskrivna minskar, men det allra viktigaste är att vi jobbar långsiktigt med den här frågan så att vi får en hållbar lösning över tid, säger Victoria Sjöbom.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-03-17 10:45