Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Tillfälliga intäkter räddade landstingets bokslut 2016

2017-02-13 13:59

Landstinget Västernorrlands bokslut år 2016 uppvisar ett överskott med totalt 95 miljoner kronor. – Specialistvården och Hälsocentralerna har dock växande underskott, men tack vare tillfälliga intäkter gick vi totalt sett bättre än budgeterat, säger Margareta Tufvesson, ekonomidirektör.

Specialistvården har ett underskott på 100 miljoner kronor och Hälsocentralerna ett underskott på 32 miljoner kronor.

– Trots att skattehöjningen möjliggjorde utökade anslag med drygt 300 miljoner kronor till Specialistvården 2016 ökade tyvärr kostnaderna än mer, säger Margareta Tufvesson, ekonomidirektör.

Kostnaderna för stafetter ökade

Det är bland annat kostnaderna för inköp av stafettläkare och stafettsjuksköterskor som stigit kraftigt under föregående år. Kostnaderna för stafettsjuksköterskor inom Specialistvården och Hälsocentralerna ökade från 31 miljoner kronor år 2015 till 108 miljoner kronor år 2016. Även kostnaderna för rikssjukvård, det vill säga att patienter behandlas utanför länet, ökade under 2016.

Viktiga investeringar under 2016

Under 2016 har en rad viktiga investeringar i såväl medicinteknisk utrustning som i fastigheter gjorts. Totalt handlade det om investeringar på 275 miljoner kronor som gjordes bland annat med hänsyn till patientsäkerheten och för att på sikt kunna minska behoven av rikssjukvård.

Asylpengar och fastighetsförsäljning gav plus

Att landstinget trots allt gick med 95 miljoner kronor i överskott år 2016 beror på bättre resultat inom övriga förvaltningar samt på tillfälliga intäkter från bland annat fastighetsförsäljning och statliga medel för asylhälsovård.

– Att 2016 års resultat till viss del bygger på tillfälliga intäkter gör att vi måste fortsätta arbetet med att reducera våra kostnader i landstinget. Vi har dessutom fortfarande kvar en obalans sedan tidigare på närmare 300 miljoner kronor som måste återställas tills år 2018, säger Margareta Tufvesson.

Fortsatt arbete för att nå en ekonomi i balans

-Vi har under 2016 fattat en rad beslut för att nå en ekonomi i balans. Det positiva resultatet i bokslutet till trots visar den ekonomiska redovisningen att det fortfarande återstår mycket hårt arbete. Jag är dock tillfreds med att vi kunnat påbörja arbetet för att nå en ekonomi i balans till år 2018, säger Regionstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S).

Bilaga Landstingets bokslut med tabell (doc)


Finns ytterligare frågor om bokslutet, vänligen kontakta:
Margareta Tufvesson, ekonomidirektör, telefon 073-270 33 00
Erik Lövgren (S), Regionstyrelsens ordförande, telefon 070-325 15 00

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.lvn.se/press

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-13 13:59