Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Utvecklingsarbetet för kirurgin i Örnsköldsvik drivs vidare med full kraft

2017-10-09 14:51

Arbetet med rekrytering av kirurger och tillsättning av lokalt ledarskap för kirurgin i Örnsköldsvik går vidare med full kraft.

- Processen är högt prioriterad. Målet är att uppdragsbeskrivning för lokalt ledarskap är klart och förankrat i verksamheten inom de närmaste veckorna, säger sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson.

Viktiga faktorer för att säkra och utveckla den akuta kirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus ska nu tas fram i samarbete med berörd personal i Örnsköldsvik och inom Länsverksamheten. Detta i linje med det politiska beslutet från Hälso- och sjukvårdsnämnden 170124. Den kirurgiska verksamhetens uppdrag kommer också att specificeras med fokus på utveckling av nuvarande verksamhet.

Nina Fållbäck Svensson har i rollen som sjukhusdirektör det yttersta ansvaret för att lösa den akuta situationen med bemanning vid kirurgkliniken i Örnsköldsvik. Arbetet kommer fortlöpande att följas upp och kommuniceras internt och externt.

- Den här veckan är ett flertal möten och träffar inplanerade med berörda medarbetare och med andra personer som kan bidra i arbetet. Detta kommer att leda till en konkret aktivitets- och genomförandeplan, säger länsverksamhetschef Leif Israelsson.

Länsverksamhetschef Leif Israelsson har i uppdrag från sjukhusdirektören att genomföra det planerade utvecklingsarbetet inom kirurgin. Ingrid Salomonsson, sjukhussamordnare i Örnsköldsvik, är utsedd till lokal samordnare/ledare för arbetet som sker i samverkan med fackliga organisationer och berörda medarbetare. Samordningsdirektör Monika Johansson är ett stöd i processen.

Det lokala ledarskapet för kirurgin i Örnsköldsvik och dess mandat behöver vara tydligt för att gemensamt skapa den goda arbetsmiljö som gör det möjligt att attrahera och behålla personal.

Utveckling av fördjupat samarbete med Norrlands universitetssjukhus är initierat. Ett utvidgat samarbete i Norra sjukvårdsregionen finns också med i framtidsplaneringen.

Nedanstående bild illustrerar organisationen för arbetet och exempel på de aktiviteter som planeras.

 

För utredning av övriga verksamheter och en mer övergripande genomlysning av länsverksamhetsorganisationen inom slutenvården ska en extern granskare tillsättas. En slutrapport förväntas vara klar innan årets slut.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-09 14:51