Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Västernorrland välkomnar initiativ för landsbygden

2017-11-17 10:46

Utökat stödområde för stöd på landsbygden, omlokalisering av statliga jobb och utbyggt bredband. Det är några av de krav som Västernorrland ställer gemensamt till regeringsnivå.

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land. Detta har varit Landsbygdskommitténs mest grundläggande utgångspunkt i landsbygdsutredningen.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Västernorrlands regionala samverkansråd har följt landsbygdsutredningen med stort intresse. Med anledning av den proposition som förbereds på regeringsnivå har Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och länets kommuner tillsammans ställt sig bakom ett positionspapper för att sprida våra argument och rekommendationer gällande de viktigaste initiativen i landsbygdskommitténs förslag.

Västernorrlands positionsdokument innehåller fem delar:

  • Västernorrland välkomnar långsiktiga näringslivsfrämjande insatser för landsbygden, men vill att hela stödområdet A omfattas.
  • Staten måste garantera bredband i områden där marknaden misslyckas
  • Närvaro av lokal statlig service är en förutsättning för att hela Sverige ska utvecklas
  • Omlokaliseringen av statliga jobb måste fullföljas
  • Finansiering av byggande på svaga marknader måste underlättas

Ta del av Västernorrlands positionsdokument 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-17 10:46