Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Forum Norr

Samverkansplattformen Forum Norr har sedan 2012 utgjort en gemensam stödfunktion för klinisk forskning och läkemedelsstudier för de fyra norrlandsstingen.

Genom samverkan har de fyra nordligaste sjuvårdsregionerna i Sverige skapat en plattform som underlättar genomförandet av kliniska studier och ökar tillgängligheten till studiepatienter i hela Norrland.

Målsättningen är att Forum Norr ska utgöra en ingång och resurs för forskare och företag som vill arbeta tillsammans med oss. I vårt nätverk ingår förutom sjukhusens kliniska forskningscentrum och Clinical Trial Unit även de tre regionala universiteten (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet), Registercentrum Norr, Regionalt cancercentrum (RCC Norr) samt regionens biobanker. Vår målsättning är att stärka norra Sveriges kapacitet att genomföra akademiska och industriinitierade kliniska studier.

Läs mer om Forum Norr på webbplatsen för Norrlandstingens regionförbund

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Forskning & utveckling, Landstingets kansli

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-18 10:31