Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Framtidens vårdinformationsstöd

I framtiden ska landstingets vårdinformationsstöd bättre möta de krav och behov som finns i vården. Våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård, samtidigt som vårdpersonalens administration ska effektiviseras!

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett gemensamt programarbete inom SUSSA samverkan (Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland) med lokala program inom respektive region.

Ett nytt vårdinformationsstöd 

Vårdinformationsstödet ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande. Det ska vara värdeskapande för invånare, medarbetare och beslutsfattare och ge tydliga nyttoeffekter i verksamheten.

Stödet ska stödja ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling.

SUSSA samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och består av landstingen i Västernorrland, Sörmland, Blekinge, Västerbotten och Region Örebro län. Samverkansgruppen bildades i mitten av 1990-talet då alla använde sig av journalsystemet NCS Cross.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Robert Hemmingsson, programledare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-20 14:31