Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Flygfoto över sjukhusbyggnaderna i Sundsvall

Landstingets fastigheter

Landstinget Västernorrland äger ett stort antal fastigheter som förvaltas och utvecklas genom verksamheten Landstingsfastigheter. Här hittar du som invånare, företagare eller hyresgäst information om fastigheterna och om verksamheten.

Hyresvärd och fastighetsägare

Landstingsfastigheter är fastighetsägare och hyresvärd för främst landstingets verksamheter men också externa hyresgäster. Tjänster för drift och underhåll av fastigheterna beställs genom internt avtal med Fastighetsdrift.

Information för hyresgäster

In- och uthyrning av lokaler

Vid in- och uthyrning av lokaler svarar Landstingsfastigheter för förhandling, hyreskontrakt och administration av hyror.

Se landstingets lediga lokaler

Se landstingets inhyrda lokaler

Se landstingets lediga lokaler i Objektvision

Byggprojekt

Vid ny-, om- och tillbyggnader svarar Landstingsfastigheter för programarbete, projektering, upphandling, projektledning och kontroll.

Aktuella byggprojekt

Energieffektivisering och förnybar elproduktion

Verksamheten leder och samordnar utvecklingen av landstingets energieffektiviseringsarbete och arbetet med att utveckla egen förnybar elproduktion.

Landstingets miljöarbete

Strategisk och långsiktig förvaltning

Landstingsfastigheter ansvarar för investeringsplanering och fastighetsutveckling på lång sikt, samt köp och försäljning av fastigheter.

Fastighetsförvaltning viktigt för landstingets verksamhet

Lokalfrågorna har ofta stor betydelse vid beslut om satsningar på nya verksamheter, eller vid utveckling av befintliga verksamheter inom Landstinget Västernorrland. Mycket kapital är bundet i fastigheterna.

Några nyckeltal:

  • Landstingets egna fastigheter utgör en lokalyta på ca 500 000 kvm bruksarea
  • Landstinget hyr in ca 40 000 kvm från externa hyresvärdar
  • Landstinget hyr ut ca 40 000 kvm till externa hyresgäster
  • Fastighetsförvaltningen omsätter knappt 400 Mkr per år
  • Lokalkostnadernas andel av landstingets nettokostnader är ungefär 5 %
  • Bygginvesteringar uppgår till 150-200 Mkr per år ett normalår.

Hyresgäster - interna och externa

Specialistvården med sin huvudsakliga verksamhet vid länets tre sjukhus är Landstingsfastigheters största hyresgäst. Andra kunder är hälsocentraler, tandvårdskliniker, landstingets folkhögskolor, administrativa verksamheter och Länsmuseet Västernorrland.

Viktiga servicefunktioner som drivs av våra externa hyresgäster är till exempel apotek och restauranger. Vi hyr även ut lokaler till länets kommuner och privata företag för olika former av vård- och omsorgsverksamhet.

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-04-20 08:43