Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Flygfoto över Örnsköldsviks sjukhus

För våra hyresgäster

Som hyresgäst vänder du dig i första hand till Landstingsservice kundtjänst. De lotsar ditt ärende vidare till fastighetsdrift eller till den fastighetsförvaltare eller hyresadministratör som ansvarar för din fastighet. 

Kundtjänst för fastighetsärenden

Den dagliga tillsynen och löpande skötsel av landstingets fastigheter sköts av Fastighetsdrift inom Landstingsservice. De ansvarar också för att åtgärda fel i fastigheterna.

Vänd dig till kundtjänst för att felanmäla eller för ärenden som du vill skicka till din fastighetsförvaltare. Kundtjänst skickar ditt ärende vidare så det hamnar rätt.

Du kan också få hjälp med akuta ärenden under jourtid. 

Kontakt:

support.landstingsservice-kundtjanst@lvn.se
0611-801 00

Interna kunder kan också anmäla ärenden till Landstingsservice kundtjänst via webben. Se intranätet.

Frågor om fastighetsförvaltning och hyresförhållanden

Våra hyresadministratörer och förvaltare ansvarar för kundkontakter i länet. Du hittar kontaktinformation och vem som ansvarar för respektive fastighet längre ned på sidan.

Fastighetsförvaltaren ansvarar för fastighetens funktion och att den enskilda lokalen uppfyller dina förväntningar som hyresgäst. Förvaltaren hanterar också förändringar i tekniska system eller funktioner som kräver utredning eller analys och ansvarar för det långsiktiga planerade underhållet av fastigheterna inom sitt förvaltningsområde. 

Ny lokal eller förändrad yta

Kontakta din hyresadministratör när du:

 • behöver mer yta
 • behöver mindre yta
 • behöver en ny lokal
 • behöver avveckla din nuvarande lokal

Hyresförhållande

Kontakta din hyresadministratör när du undrar:

 • Vilken hyra betalar jag?
 • Hur stor yta hyr jag?
 • Vad ingår i hyran?

Anpassa, bygga om eller renovera

Kontakta kundtjänst när du:

 • behöver anpassa och bygga om lokalen
 • behöver renovera/underhålla lokalen
 • vill förändra de tekniska installationerna
 • har fått en större vattenskada eller annan plötslig och oförutsedd större skadehändelse i lokalen

Frågor om funktion - säkerhet, tillgänglighet, energi med mera

Kontakta kundtjänst när du har frågor om:

 • säkerhet och myndighetskrav avseende brand, skalskydd, elanläggningar med mera
 • tillgänglighet för funktionshindrade
 • inomhusklimat och -miljö
 • till lokalen hörande utemiljö
 • parkeringar 
 • hur vi aktivt kan minska lokalens energiförbrukning

Ansvarsfördelning hyresgäst - hyresvärd

Ansvarsfördelningen över vad som ingår eller inte ingår i hyran beskrivs i ditt hyreskontrakt och eventuell gränsdragningslista som är bilagd hyreskontraktet. Landstingets verksamheter hittar också gränsdragningslistan på intranätet. 

Hyresadministratörer

Benny Westerholm, porträtt
Hyresadministratör Ångermanland 0611-801 72 benny.vesterholm@lvn.se
Monica Norlin, porträtt
Hyresadministratör Medelpad 060- 18 21 95 monica.norlin@lvn.se

Fastighetsförvaltare

Torbjörn Westerin, porträtt
Fastighetsförvaltare Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus 070-191 75 18 torbjorn.vesterin@lvn.se
Rickard Norlin, porträtt
Fastighetsförvaltare Primärvård och Tandvård 072-716 12 25 rickard.norlin@lvn.se
Ray Lundström, porträttbild
Fastighetsförvaltare Sundsvalls sjukhus 073-065 23 84 ray.lundstrom@lvn.se
Cecilia Melin, porträtt
Kontakta enhetschef Peter Boström under tiden 070-335 49 56 peter.bostrom@lvn.se

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Kundtjänst Landstingsservice för fastighetsärenden

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
0611-801 00

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-20 11:42