Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Hälsosamtal i skolan

I Västernorrland erbjuder skolsköterskorna barn och unga ett hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtalet genomförs utifrån ett länsgemensamt hälsofrågeformulär.

Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan skolsköterska och elev för att göra eleven uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa, samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val.

Tack vare det gemensamma hälsofrågeformuläret blir informationen om barn och ungas hälsa samlad på skol-, kommun- och länsnivå.

Gemensam databas i länet

De anonyma resultaten från samtalen registreras i en databas. På så vis kan vi följa hälsoutvecklingen bland barn och unga.

Hälsofrågeformulär Västernorrland

Samtalsmanual och analysstöd

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Peter Möllersvärd, tf. chef på folkhälsoenheten

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Anna Gidlund, folkhälsoplanerare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-04 16:12