Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Sterilservice

Sterilservice har i uppdrag att ansvara för sjukvårdens sterilverksamhet inom Landstinget Västernorrland.

Ansvaret omfattar sterilisering och utleverans av sterila instrument till samtliga sjukvårdande enheter inom Landstinget Västernorrland.

Vår verksamhet

Huvuddelen av produktionen utförs vid sjukhusens sterilenheter i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vid två operationsavdelningar finns dessutom möjlighet att sterilisera instrument för akut bruk.

Våra kunder

Våra interna kunder är Landstingets alla sjukvårdande enheter. De största kunderna är de opererande enheterna. Externa kunder består av flertalet av länets kommuner och några privata sjukvårdande kunder.

Vår framtidsvision

Vår framtidsvision är att skapa och utveckla en kostnadseffektiv organisation med rätt kompetens, som sätter kunden och medarbetarna i centrum samt att uppfylla de krav som ställs på sterilverksamhet.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Kristina Heed, verksamhetschef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.


Lena Sundling, enhetschef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-09-07 08:38