Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Länsverksamhet

Hörselvården är en länsverksamhet som ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst, taltjänst och teknisk service till länsinnevånare i alla åldrar med hörselskada, dövhet, dövblindhet eller andra hörselproblem.

Länsverksamhetschef är Margareta Tovetjärn.

Läs mer om vårt utbud och hitta alla kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden på webben (1177.se). Se länkar här på sidan under rubriken "Vårt utbud"

Kompetens och verksamhetsområden

Inom hörselvården finns en samlad kompetens som erbjuder tidiga samordnade och allsidiga insatser utifrån olika kompetensområden.

Medicinsk bedömning av läkare vid vårdcentral, öronklinik eller liknande, behövs före besök vid hörcentral eller inför habilitering/rehabilitering.

Medicinska, psykologiska, sociala, pedagogiska och tekniska insatser kombineras efter den enskildes behov och förutsättningar. Insatserna planeras i samverkan med den enskilde eller dennes företrädare och syftar till att ge:

  • psykisk, social och medicinsk hälsa
  • förutsättningar för delaktighet i samhället
  • en fungerande kommunikation
  • medvetenhet och kunskap om funktionshindret och dess konsekvenser
  • anpassade hörseltekniska hjälpmedel, på förskolor/skolor och i hemmen.

Kontakta oss gärna:

Länsverksamhet Hörselvård
871 82 Härnösand

Besöksadress:
Närvård Härnösand

Visa på karta

Tal- och texttelefon: 0611-846 50

Fax: 0611-846 65

Beställ tolk via Tolkcentralen

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Margareta Tovetjärn, verksamhetschef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Hörselvården

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Meddelande går till Hörselvårdens gemensamma e-postlåda

För patientärenden hänvisar vi till våra säkra e-tjänster på 1177 Vårdguiden eller telefon.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-09-21 12:35