Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Lex Maria

Landstingets verksamheter ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.

Landstinget informerar via webbplatsen om när en lex Maria-anmälan görs och vad anmälan gäller. Det är en del av patientsäkerhetsarbetet och främjar ett förebyggande kvalitetsarbete.

Regler för vad som anmäls

Det finns bestämmelser om vad som ska anmälas enligt lex Maria. Principen är att händelser som medfört allvarliga skador eller risker för allvarliga skador ska anmälas. Anmälan ska innehålla beskrivning av händelsen, landstingets egen utredning och förslag till förbättringar så att IVO kan granska om åtgärderna är tillräckliga för en god patientsäkerhet.

Händelseanalys

Om en händelse bedöms ha orsakat allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ger verksamhetschefen i uppdrag att göra en utredning, en så kallad händelseanalys. Analysen är till för att hitta de eventuella brister som finns i organisationen samt identifiera och genomföra förändringar så att en liknande händelse inte ska inträffa igen och ligger till grund för en eventuell lex Maria-anmälan.

Under händelseanalysen erbjuds alltid patient och närstående att komma med synpunkter. Analysen bör vara genomförd inom 8 veckor och när den är färdig skickas den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Landstingets lex Maria-anmälningar är offentliga. De publiceras alltid avidentifierade på  personuppgifter.

Se aktuella lex Maria-anmälningar i Landstinget Västernorrland

IVO säkerställer och beslutar

IVO granskar händelsen, utredningen och förbättringsförslagen om de är tilläckliga för att uppnå en god patientsäkerhet. Inspektionen återrapporterar sitt beslut till landstinget, som sedan informerar patient eller närstående.

Chefläkare

Specialistvården och primärvården:
Anders Rutström
anders.rutstrom@lvn.se

Fredrik Andersson
fredrik.andersson@lvn.se

Per Skude
per.skude@lvn.se

Maria Meidell
maria.meidell@lvn.se

Folktandvården:
Jenny Edling
jenny.edling@lvn.se

Rättspsykiatriska kliniken:
Mats Persson
mats.persson@lvn.se

Relaterad information

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Lena Landar, presskontakt

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
070-263 97 88 (kontorstid)

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-05-04 16:35