Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Hälso- och sjukvård för asylsökande

På den här sidan kan du hitta information som gäller landstingets arbete med asyl- och flyktingfrågor. Du hittar även annan relevant information från andra aktörer som är verksamma inom det här området.

Landstinget Västernorrland har ett uppdrag att ge hälso- och sjukvård till asylsökande och andra flyktingar. Det innebär bland annat fri hälsoundersökning och vård som inte kan vänta.

Förstärkt samordning

Landstinget arbetar dagligen med att ge hälso- och sjukvård inklusive tandvård till asylsökande enligt framtagna rutiner och arbetssätt. Den ökande flyktingströmmen till länet har dock kraftigt ökat behovet av asylhälsovård. För att klara av nuvarande situationen krävs extra god planering och koordinering av arbetet.

Ett första steg är att använda landstingets krisledningsorganisation för att snabbt samla och förstärka förmågan att hantera situationen. En tvärprofessionell arbetsgrupp, ledd av hälso- och sjukvårdsdirektören, har bildats för att samordna arbetet inom landstinget. En andra steg är att se över behovet av resurser i och med det ökade behovet av asylhälsovård. Bedömning är att dagens situation kommer att bestå en lång tid framöver, något landsting nu måste rusta för.

Utgångspunkten i arbetet med att ge hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande är, förutom gällande lagstiftning, landstingets etiska policy.

Frågor om asylhälsovården

Har du frågor om landstingets arbete med hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande och andra flyktingar?

För konkreta, verksamhetsrelaterade frågor, kontakta:
Anna-Karin Öberg, asylsamordnare
anna-karin.oberg@lvn.se
0611-800 57

För övergripande frågor om landstingets arbete, kontakta:
Peter Löthman, hälso- och sjukvårdsdirektör 
peter.lothman@lvn.se
0732-71 31 65

Mobila asylteam

Goda exempel

Kramfors visar vägen med en egen hälsomottagning för asylsökande.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-10-28 13:47