Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Asylsökandes rättigheter

Den asylsökandes rättigheter till hälso- och sjukvård utgår från flera lagar, bland annat lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande(2008:344), hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och smittskyddslagen.

Detta gäller från och med 2017-01-01:

  • Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning* så snart som möjligt
  • Personer under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget.
  • Personer som fyllt 18 år ska fr.o.m. 20170101 få hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda i Västernorrlands län.
  • Personer som fyllt 18 år ska få akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå.

*Hälsoundersökningen erbjuds asylsökande för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso-/ sjukvård och tandvård.

Landstinget bör även erbjuda föräldrabehandling för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Landstingens uppdrag enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande (2008:344) gäller tills den asylsökande har fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i länet.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-12-22 08:57