Presentation av OECD-studien i riksdagen, Stockholm

Den 23 november bjuder Europaforum Norra Sverige och OECD in till lunchseminarium om regional utveckling. Under seminariet kommer OECD-studien om nordliga glesbefolkade områden att presenteras i riksdagen. Studien undersöker 14 regioner från de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Genom studien lyfts de gemensamma utmaningar som präglar regionerna, så som långa avstånd, kargt klimat och glest befolkade områden. Den visar dock även på den tillväxtpotential som finns i regionerna. Därmed ger OECD genom studien rekommendationer till nationell, regional och EU nivå kring hur tillväxtpotentialen kan tas till vara.

OECD:s rekommendationer kommer att diskuteras i riksdagen under lunchseminariet den 23 november. OECD har i sin studie bland annat rekommenderat att Sverige utformar mer platsbaserad och skräddarsydd policy för regional utveckling. Samspelet mellan nationell, regional och lokal nivå kommer därför att lyftas. Detta samspel är viktigt och behöver därför förbättras i områden som berör regional utveckling och utvecklingen av tillväxtstrategier.

Datum: 23 november
Tid: 11.30 - 13.00. 
Plats: RÖ2-Mittpoolen (Riksdagshuset Östra), ingång Riksgatan 2, Stockholm
Sista anmälningsdag: 20 november. Anmälan skickas till Anders Sellström, +4670 540 12 12, anders.sellstrom@regionvasterbotten.se. Ange även eventuell specialkost.

Inbjudan till seminariet hittas här.

Information

Startdatum

2017-11-23 11:30

Slutdatum

2017-11-23 13:00