Europeiska rådets möte den 19 till 20 oktober: Migration, det digitala Europa, PESCO, ledaragendan, Nordkorea och Brexit

2017-10-24 16:34

Mellan den 19 och 20:e oktober träffades medlemsstaternas ledare för möte i Europeiska rådet. De ämnen som togs upp var migration, det digitala Europa, PESCO, ledaragendan, Nordkorea och Brexit.

Europeiska rådet är den sammansättning i EU där medlemsländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker möts för att fastställa EU:s allmänna åsikter och riktning. Europesika rådet har möten minst fyra gånger per år.

Europeiska rådet tog upp migration där de kom fram till att det krävs fortsatt vaksamhet längs alla migrationsrutter även om migrationsströmmarna har minskat kraftigt sedan migrationskrisen. Vidare åtgärder som krävdes av det Europeiska rådet var stöd till drabbade medlemsländer, starkt samarbete med transit- och ursprungsländer och samverkan för att öka återvändandet genom att använda existerande instrument i alla politikområden som krävs.

En annan punkt på agendan var det digitala Europa. Ledarna betonade att de vill förverkliga målet om ett digitalt Europa. Detta genom en rad prioriteringar, bland annat genom att skapa en gemensam strategi för cybersäkerhet och skapa ett bra kommunikationsnät samt en bra infrastruktur. Ledarna diskuterade också permanent strukturerat samarbete (PESCO) på försvarsområdet som planeras att starta i slutet av året när de medlemsländer som vill delta har meddelat det till rådet och den höga representanten. Ledarna uttryckte sig positivt till att den samordnade årliga försvarsöversikten har startat och så uppmanade de ministerrådet att komma till en överenskommelse om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet innan årsskiftet.

Under mötet godkände det Europeiska rådet den så kallade ledaragendan . Donald Tusk, ordförande för Europeiska Rådet, har lagt fram agendan för att uppnå ett bättre fungerande råd. Europeiska rådet uttryckte också under mötet sitt stöd för kärnteknikavtalet med Iran och uppmanade Nordkorea att avbryta sina kärntekniska aktiviteter.

Slutligen diskuterades Brexitförhandlingarna. EU-27 (alla medlemsländer förutom Storbritannien) uttryckte önskemål om att förhandlingarna skulle framskrida ytterligare gällande den irländska gränsen, Storbritanniens ekonomiska skyldigheter samt medborgerliga rättigheter. EU-27:s ledare beslutade om att förbereda internt inför den andra fasen i Brexit-förhandlingarna.

Europeiska rådets nästa möte är den 14-15 december i Bryssel.

/Hilda Grönvall

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-24 16:34