Kostnadsfri utbildning online om EU-finansiering startar i januari!

2017-12-14 14:24

I januari startar en gratis online-utbildning om EU-finansiering och Regionkommittén har ett initiativ där EU-medborgare kan tycka till om sammanhållningspolitiken.

EU:s MOOC (Massive Open Online Course) om EU-finansiering startar den 15 januari. Det är en onlinekurs som pågår till den 23 februari. Kursen är uppdelad i fem etapper, först är det en allmän genomgång om regioner och städer i EU, andra etappen handlar om EU:s budget, sedan en överblick av EU-projekt i regioner och städer, följt av den sociala dimensionen av EU-finansiering, finansiering och råd för att stimulera den lokala och regionala ekonomin samt den sista etappen som handlar om Europas framtid, både allmänt och gällande budgeten. Det går att anmäla sig till kursen nu, som är kostnadsfri, här.

Vi vill också tipsa om att Regionkommittén har ett initiativ där EU-medborgare kan uttrycka sina tankar, orosmoment och idéer gällande Europas framtid genom en enkät online. Resultatet kommer inkluderas i Regionkommitténs ”Reflektioner om Europa”. Regionkommittén har också stöttat lokala debatter i Europa under 2017, främst i form av medborgardebatter med samma tema. Enkäten går att göra här.

Det händer mycket inom sammanhållningspolitiken just nu, och eftersom EU:s budget kommer att minska kraftigt när Storbritannien lämnar unionen råder den en stor osäkerhet kring finansieringen av sammanhållningspolitiken i framtiden.

/Hilda Grönvall

Länkar:

Information om sammanhållningspolitiken: http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/faq/#1
Information om regionkommittén: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_sv

 

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-14 14:24