Knapp majoritet i Europaparlamentets miljöutskott för position om förnybara energikällor (REDII)

2017-10-27 15:03

Måndagen den 23 oktober röstade Europaparlamentets miljöutskott ENVI, som rådgivande utskott, igenom sin position för REDII-direktivet med 32 röster för och 29 röster mot. 4 ledamöter var inte närvarande. Den omtvistade positionen hade många ändringsförslag och utfallet var osäkert in i det sista.

RED II är en revidering av REDI som är ett direktiv som lägger fast EU:s mål och regler för produktion och främjande av energi från förnyelsebara källor. REDI fastställer att av det totala energibehovet i EU 2020 ska minst 20 %  vara förnybar energi genom nationella mål. I medlemsstaterna måste också minst 10 % av transportbränslet komma från förnybara energikällor till 2020.

REDII sätter mål för användningen av förnybar energi för tidsperioden 2021- 2030 och är en del av EU:s regelverk för att nå åtaganden i Parisavtalet. I Kommissionens ursprungliga förslag var målsättningen att minst 27 % av energianvändningen i EU ska komma från förnybara energikällor. Kommissionens förslag fick över 1000 ändringsförslag vilket rapportör Bas Eickhout (De Gröna/Europeiska Fria Alliansen) lyckades paketera i åtta kompromisspaket. En stor ändring var att ENVI:s position höjde målsättningen från 27 % till 35 % förnybar energi i EU 2030 och att varje land ska ha individuella motsvarande mål.

En viktig fråga för våra regioner Jämtland Härjedalen och Västernorrland är det som berör biodrivmedel. Två stora kompromissförslag som behandlade biodrivmedel röstades inte igenom direkt utan krävde en lång votering på detaljnivå i 1,5 timme. ENVI bestämde att 2030 ska 9 % av biodrivmedlen vara från avancerade biodrivmedel, främst träråvara och olika sorts avfall. Negativt för oss var att tallolja ströks från listan av accepterade råvaror.  

Det jämna utfallet av omröstningen vittnar om den omfattande debatten om REDII. Det finns god chans att fortsätta lyfta fram fördelarna med att använda skogen som förnybar energikälla. Det ansvariga utskottet ITRE röstar om en position om REDII den 28 november. Förslaget ska därefter att tas upp i plenum efter årsskiftet där parlamentets slutliga ståndpunkt ska fastställas. Efter det väntar trialogförhandlingar mellan Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet.

Mid Sweden European Office arbetar på att förslaget utformas så att det främjar användandet av den hållbara biomassan från skogen i Sverige, vilket är vitalt för utvecklingen av en klimatvänlig bioekonomi.

/Hilda Grönvall

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-27 15:03