Kommissionen har nu presenterat det nya ”Clean Mobility” paketet

2017-11-09 16:25

Den 8 november presenterade kommissionen ”the Clean Mobility Package”, en samling förslag som syftar till att främja omställningen till ren rörlighet i Europa. Paketet omfattar förslag om bl.a. nya koldioxidnormer och utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen.

Under gårdagens presskonferens, den 8 november, presenterades kommissionens ”Clean Mobility Package”. Där för att tala om paketet var Violeta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor, Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi, Maroš Sefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen, samt Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. Genom paketet tar EU-kommissionen ett avgörande steg mot att genomföra EU:s åtaganden enligt Parisavtalet. Detta då det erbjuder en integrerad strategi som kan försäkra främjandet av en hållbar och effektiv övergång till utsläppssnål rörlighet. Paketet består av ett politiskt meddelande som redogör för en långsiktig strategi vilken ska motverka klimatförändringar samt förbättra europeiska medborgares livskvalitet och förstärka den industriella konkurrenskraften. Paketet omfattar även lagstiftningsinitiativ inom områden som fordon för vägtransport, infrastruktur och kombinerad transport av gods, initiativ som syftar till att minska utsläpp och öka användningen av utsläppssnåla alternativ. Slutligen består paketet av icke-lagstiftande åtgärder, vilka presenteras i en handlingsplan för alternativa bränslen. Detta ska främja investering i infrastruktur för alternativa bränslen, där laddningsstationer för elbilar runt om i Europa är en viktig del.

Violeta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor sa att ”EU-kommissionen vidtar åtgärder utan tidigare motstycke för att klara den växande utmaningen att både tillgodose européernas transportbehov och skydda deras hälsa och vår planet. Vi beaktar utmaningens alla dimensioner. Vi främjar renare fordon, gör alternativ energi mer tillgänglig och förbättrar organisationen av vårt transportsystem. Det här kommer att hålla Europa och européerna i rörelse på ett renare sätt.”

Paketet om ren rörlighet omfattar följande dokument:

- Nya koldioxidnormer för att hjälpa tillverkarna att satsa på innovation och leverera utsläppningssnåla fordon till marknaden. Förslaget omfattar också mål för både 2015 och 2030. Det mellanliggande målet för 2025 säkerställer att redan nu kan rivstarta investeringarna. 2030-målet ger stabilitet och den långsiktiga färdriktningen så att investeringsnivån kan fortsätta. Målen ger en skjuts åt övergången från traditionella fordon med förbränningsmotorer till rena fordon.

- Direktivet om rena fordon, för att främja rena transportlösningar i samband med offentlig upphandling och därmed ge en fast grund för att stimulera efterfrågan och en ökad användning av rena transportalternativ.

- En handlingsplan och investeringslösningar för en transeuropeisk utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Syftet är att höja ambitionsnivån i de nationella planerna, öka investeringarna och öka konsumenternas acceptans.

– Ändringen av direktivet om kombinerad transport främjar kombinerad användning av olika typer av godstransporter (t.ex. lastbilar och tåg) och kommer att göra det lättare för företag att utnyttja incitament och det kommer därmed att främja en kombinerad användning av lastbilar och tåg, pråmar eller fartyg för godstransport.

- Direktivet om busstransporter, för att främja utvecklingen av fjärrförbindelser med buss i Europa och erbjuda alternativ till personbilsanvändning. Det kommer att bidra till att ytterligare minska utsläppen från transporter och belastningen på vägarna. Därmed skapas nya och billigare transportalternativ av bättre kvalitet, i synnerhet för låginkomsttagare.

- Batteriinitiativet har stor strategisk betydelse för EU:s integrerade industripolitik, så att morgondagens fordon och andra rörlighetslösningar, inklusive de komponenter som ingår, kommer att uppfinnas och produceras i EU.

Läs mer här.

/Anette Sonnbäck

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-09 16:25