Ett enat "Lag Norrland" på Logistikdag Norr 2017

2017-11-02 12:27

Logistikdag Norr gick av stapeln den 1 november i Luleå där temat var Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan och infrastrukturminister Tomas Eneroth var ett av de stora dragplåstren. De fem nordligaste länen presenterade gemensamt de viktigaste åtgärderna i norr för att bidra till ett sammankopplat transportsystem i hela Sverige.

Årets upplaga av Logistikdag Norr anordnades den 1 november i Luleå och samlade med ett späckat program representanter från såväl nationell som regional nivå samt industrin. Fokus för dagen låg på Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan för perioden 2018-2029 som ligger ute på remiss fram till 30 november. Huvuddragen i förslaget presenterades vid konferensen av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon.

Ett av de stora dragplåstren var infrastrukturminister Tomas Eneroth som i sitt anförande presenterade sina tankar kring vägen framåt för ett starkt och hållbart Sverige. Eneroth lade stor vikt vid arbetet med att minska regionala klyftor och berättade om regeringens strävan efter att hålla ihop landet där både utlokalisering av statliga verk och en fungerande infrastruktur spelar en avgörande roll. Han underströk även vikten av infrastrukturens starka koppling till såväl bostadsbyggande som en växande besöksnäring. Närmast kommer infrastrukturministern att träffa representanter för allianspartierna samt näringslivet för att diskutera förslaget till ny plan och han uppmanade alla att ha ett sammankopplat system i hela landet i åtanke i svaren på remissen.

Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talar på temat "Hur bygger vi tillsammans Sverige starkt och hållbart för framtiden?".

De fem nordligaste länen visade en tydlig, enad linje genom att lyfta de viktigaste åtgärderna för norra Sverige i en gemensam presentation. Under presentationen betonades vikten av att knyta samman norra och södra Sverige och det konstaterades att det krävs satsningar på infrastruktur i såväl norr som söder för att få ett fungerande flöde genom Sverige och vidare ut i Europa. Vikten av öst-västliga kopplingar och närmare samverkan med våra grannländer Norge och Finland lyftes också.

Erik Lövgren, regionråd i Västernorrland, var en av de som representerade norra Sverige på scen:

- Vi i norra Sverige håller ihop och vi vill visa på våra gemensamma prioriteringar som "Lag Norrland".

Lövgren

Erik Lövgren, regionråd i Västernorrland, och Maria Stenberg, regionråd i Norrbotten, talar under en gemensam presentation för de fem nordligaste länen.

Den botniska korridoren presenterades av regionråden som den ryggrad den utgör för både svensk exportindustri och besöksnäring och det stora europeiska mervärdet med utbyggd infrastruktur i Sverige exemplifierades med de massiva godsflödena från norr till industrin i Europa. De stora fördelarna med ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, Nya Ostkustbanan, och byggandet av Norrbotniabanan betonades, såsom ökad pendling längst med kusten och sammanväxta arbetsmarknadsregioner.

wallner

Susanné Wallner, regionråd i Region Jämtland Härjedalen, berättar om behoven av fungerande infrastruktur för att möta den växande besöksnäringen.

Under dagen fanns även möjlighet att delta vid ett antal parallella seminarier, bland annat om gränsöverskridande infrastruktur Oulo-Luleå-Sundsvall-Trondheim, där samverkan mellan grannländerna och vikten av gemensamma satsningar vid gränserna lyftes. Norrbotniabanan, turismen i Swedish Lapland och transportled Asien-Norden var andra teman som valts för seminarierna.

/Lotta Rönström

Program för Logistikdag Norr 2017

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-02 12:27