Positiva siffror för EU:s klimatpolitiska mål

2017-02-01 17:19

År 2016 har enligt vice ordförande i kommissionen, Maroš Šefčovič och den rapport han presenterade i plenum idag varit ett bra år för de klimatpolitiska mål som EU har satt till 2020. Mycket tack vare Energiunionen.

Den andra rapporten från kommissionen som behandlar EU:s klimatpolitiska mål för 2020 släpptes idag, 1 februari 2017. I rapporten framkommer det glädjande att 2016 var ett år av goda resultat för det som benämns som Energiunionen, vilket är ett av de prioriterat projekten från Juncker kommissionen. Inom projektet återfinns bland annat Ren energi för alla européer-paketet som är det senaste som har kommit upp på agendan på energiområdet.

Energiunionen är en del av den positiva agenda som EU har satt med Bratislavadeklarationen och kan på så vis inte särskiljas från andra viktiga europeiska policys. Förhoppningen är att unionen ska bidra med implementeringen av den agenda som rör cirkulär ekonomi samt även måluppfyllelse av de mål som EU har satt på området för hållbar utveckling. Med andra ord kan det konstateras att även om Energiunionen i första hand kretsar kring miljö, energi och klimat så ämnar den till att reformera Europas ekonomi. Från konsument till producent.

Rapporten presenterades av vice ordförande i kommissionen, Maroš Šefčovič i plenum. I redogörelsen finns siffror som påvisar att under 2015 minskade användningen av växthusgaser i Europa med 22 % gentemot jämförelseåret 1990. EU är även på god väg att nå målet för förnyelsebar energi. Šefčovič framförde även att 2016 har lagt en god grund för arbetet med energi, klimat och miljö under 2017.

/Jonna Sandström

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-01 17:19