Regionkontorens praktikanter på besök i EU-domstolen

2017-12-12 11:16

Den 8:e december besökte regionkontorens praktikanter EU-domstolen i Luxemburg. Under hösten 2017 har praktikanterna genom nätverket Minireg anordnat ett flertal besök och föreläsningar. Under detta besök fick de lära sig mer om arbetet i EU-domstolen och vilka olika uppgifter domstolen, tribunalen, generaladvokaterna och juristlingvisterna har.

Praktikanterna för regionkontoren i Bryssel ingår i ett praktikantnätverk kallat Minireg. Nätverket möts varannan vecka och planerar många aktiviteter som gör tiden i Bryssel än mer spännande. Under hösten 2017 har Minireg arrangerat ett internationellt event för praktikanter i Bryssel från hela Europa. Förutom detta har nätverket även anordnat föreläsningar med bland annat Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef för kommissionär Arias Canete, Europaparlamentarikerna Christofer Fjellner (EPP) och Jytte Guteland (S&D) och Ida Eklund, expert på desinformationsanalys vid East StratCom Taskforce.

Minireg har även besökt NATO, europeiska unionens råd och kommissionär Cecilia Malmström i kommissionsbyggnaden Berlaymont. Den 8:e december åkte Minireg till Luxemburg för att besöka europeiska unionens domstol och lära sig mer om arbetet där. Nätverket fick presentationer om domstolen, tribunalen, generaladvokaterna och juristlingvisterna.

EU-domstolen är en av EU:s institutioner och har sedan den inrättades år 1952 haft till uppgift att säkerställa att "lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen" av fördragen.

Denna uppgift innebär att Europeiska unionens domstol;

  • kontrollerar lagenligheten av de rättsakter som antas av Europeiska unionens      institutioner,
  • kontrollerar huruvida medlemsstaterna har iakttagit sina skyldigheter enligt      unionsrätten, och
  • tolkar unionsrätten på begäran av nationella domstolar.

Domstolen utövar således den dömande makten i Europeiska unionen och arbetar, i samarbete med medlemsstaternas domstolar, för att EU-rätten tillämpas och tolkas enhetligt. Europeiska unionens domstol har sitt säte i Luxemburg och består av två domstolar: domstolen och tribunalen.

Domstolen är sammansatt av 28 domare och 11 generaladvokater. Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar. Mandattiden är sex år och den kan förnyas. Generaladvokaterna bistår domstolen. De har till uppgift att fullständigt opartiskt och oavhängigt avge ett juridiskt yttrande, kallat förslag till avgörande, i de mål där domstolen beslutat att ett sådant förslag ska avges.

Tribunalen är sammansatt av minst en domare per medlemsstat (45 domare i tjänst per den 8 juni 2017). Domarna utses också av medlemsstaternas regeringar och mandattiden är sex år, och kan förnyas.

Översättningsdirektoratet och juristlingvisterna är en viktig del av EU-domstolen. Domstolen behöver ha ett gemensamt språk för sina överläggningar. Av tradition är detta språk franska. Alla handlingar som parterna inkommer med på rättegångsspråket översätts alltså till franska. Parterna får emellertid alltid handlingar som kommer från unionsdomstolarna på rättegångsspråket. Rättegångsspråket har särskild betydelse i slutskedet av förfarandet, eftersom det endast är versionen på rättegångsspråket av domstolens eller tribunalens domar som är autentisk. Såväl domstolens som tribunalens domar publiceras i rättsfallssamlingen (REU) på samtliga språk. Översättningsdirektoratet spelar alltså en viktig roll för kommunikationen mellan parterna och unionsdomstolarna under hela förfarandet. 

Läs mer om EU-domstolen, domstolens måltyper, tribunalens behörighet med mera här.

/Anette Sonnbäck

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-12 11:16