Samråd om EU-fonder för sammanhållningspolitiken

2018-01-12 15:29

Den 10 januari öppnade kommissionen ett samråd kring EU-fonder inom sammanhållningspolitiken. Under 2018 kommer kommissionen att lägga fram förslag till nästa flerårsbudget och förslag till framtida sammanhållningspolitik. Gör din röst hörd! Sista svarsdag är 8 mars.

Regionalpolitiken är EU:s främsta investeringspolitik

Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik vars mål är att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom EU. Den omfattar alla regioner och städer i EU och ska stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrensen mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet. Politiken ger också uttryck för solidaritet eftersom den främst stöder mindre utvecklade regioner.

För närvarande finns det tre fonder inom sammanhållningspolitiken: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF).

Det här samrådet omfattar även andra EU-fonder med liknande mål på området social sammanhållning och utveckling: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) och programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), samt initiativ som Eures, det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar. Stödprogrammet för strukturreformer (SRSP) bidrar också till sammanhållningspolitikens mål.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna bidrar till viktiga investeringar för regional utveckling i Mellersta Norrland. Det programmet omfattar ca 1,5 miljarder kronor under perioden 2014-2020. Därtill ska läggas de insatser som finansieras av Europeiska socialfonden. 

Kommissionen inbjuder alla intresserade att svara på samrådet, t ex privatpersoner, nationella, regionala och lokala myndigheter, akademiska institutioner, företrädare för civilsamhället samt företag.

Parallellt med det här samrådet hålls flera andra samråd som täcker hela spektrumet av EU:s framtida finansiering.

Svara på kommissionens webbenkät. Du kan svara på svenska. Sista dag för att svara är 8 mars.

Du når samrådet här!

/Zofia Tucinska

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-12 15:29