Nytt samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur!

2018-01-10 15:12

Den 10 januari lanserade kommissionen ett samråd kring EU-fonder på området för strategisk infrastruktur. Sista svarsdag är 8 mars 2018.

Det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, består av transportinfrastruktur via järnväg, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och flyg och omfattar ett övergripande nät (comprehensive network) som binder samman Europa samt ett stomnät (core network) som utgörs av strategiskt viktiga delar i det övergripande nätet. Därutöver har nio transportkorridorer pekats ut, så kallade stomnätskorridorer, som inbegriper de viktigaste långdistansflödena i stomnätet. Sverige berörs av korridoren som kallas för Scandinavian-Mediterranean Corridor (ScanMed) som går från Helsingfors över Östersjön till Stockholm och vidare söderut via Malmö till Valetta på Malta. Stomnätet ska vara färdigställt år 2030 och det övergripande nätet år 2050.

Det viktigaste finansieringsverktyget för EU:s transportinfrastrukturpolitik är Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facilicty, CEF) som medfinansierar åtgärder i medlemsländerna. I CEF definieras även EU:s stomnätskorridorer.

CEF är under revidering just nu och som ett led i detta arbete öppnade kommissionen den 10 januari ett offentligt samråd kring "EU-fonder på området för strategisk infrastruktur" i syfte att samla in synpunkter och förslag från olika aktörer och regioner.

Sista svarsdag är 8 mars 2018.

Läs mer om samrådet här. Frågeformuläret hittar du här.

/Lotta Rönström

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-10 15:12