Skogen - en viktig faktor i EU:s klimatpolitik

2017-02-01 12:51

Miljö och klimat går hand i hand med skogsnäringen. I utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet diskuteras just nu skogens betydelse för att uppnå EU:s klimatpolitiska mål för 2030.

I måndags, 30 januari, anordnades en offentlig utfrågning i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, ENVI. Utfrågningen belyste det förslag som rör LULUCF-sektorn och vad det kommer att innebära för bland annat länder med en stor skogsnäring. LULUCF är en förkortning som står för markanvändning, förändring i markanvändning samt skogsbruk. Lagförslaget ämnar till att inkludera LULUCF-sektorn i EU:s klimatpolitik och på så vis ta vid när Kyotoprotokollet upphör och även implementera de bestämmelser som man kom överens om i Parisavtalet, COP21. Målet med EU:s klimatpolitik är att reducera växthusgaser med minst 40 % till år 2030 (i jämförelse med 1990). Ett mål som, om LULUCF-förslaget träder i kraft, kommer att ha en påverkan på den svenska skogsnäringen.

Läs mer om LULUCF på kommissionens hemsida.

/Jonna Sandström

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-01 12:51