Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Folkbildning

Folkbildning sker inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser, och inom studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter. Här är landstinget en viktig aktör.

En stor del av folkbildningsarbetet i studieförbund och i folkhögskolor sker i nära samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som antingen är medlemmar i studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor.

Fem folkhögskolor

Landstinget är huvudman för tre folkhögskolor: Hola folkhögskola i Kramfors, Ålsta folkhögskola i Sundsvall och Ånge, samt Örnsköldsviks (tidigare Hampnäs) folkhögskola i Örnsköldsvik.

Vi lämnar också bidrag till de två rörelsedrivna folkhögskolorna i länet: Härnösands respektive Mellansels folkhögskola.

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Folkhögskolorna har en stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil och det ger kursdeltagarna bra möjlighet att påverka studiernas inriktning och innehåll.

Studieförbund

Landstinget lämnar också bidrag till studieförbundens regionala verksamhet, dels genom årliga verksamhetsbidrag och dels genom utvecklingsbidrag.
Mer information om bidrag till studieförbunden finns i landstingets bidragsriktlinjer.

Länsbiblioteket Västernorrland

Länsbiblioteket är en del av landstinget med uppdrag att stödja folkbiblioteken i länets kommuner. De har också en viktig roll inom folkbildningen.

Kontakt

Folkhögskolorna

Mikaela Vennerbring, folkhögskolesamordnare, mikaela.vennerbring@lvn.se

Studieförbunden

Märta Molin, kulturchef marta.molin@lvn.se
Ingrid Frånlund, administratör ingrid.franlund@lvn.se 

Länsbiblioteket

Märta Molin, kulturchef marta.molin@lvn.se
Per-Erik Wik, länsbibliotekarie per-erik.wik@ylb.se

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Kristina Ström Jakobsson, folkhögskolesamordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-12-05 14:37