Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Infrastruktur och transporter

Infrastruktur och transporter av både människor och gods, är en förutsättning för regional utveckling och tillväxt. Bra förbindelser med tåg, buss, bil, flyg och båt utgör en viktig grundförutsättning för arbetstagare, studenter och näringsliv.

Regional transportplan 2014-2025

Länsstyrelsen har tillsammans med många samverkansaktörer i länet arbetat fram en regional transportplan. Syftet med transportplanen är att skapa bättre förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt län som även bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, hållbara person- och godstransporter och folkhälsa i form av satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärder.

Under 2017 ska en ny regional transportplan arbetas fram. Nu är landstinget ansvarig för att samordna arbetet. 

Remissversion Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029

Prioriterade insatser

Länet har ett stort behov av ett dubbelspår mellan Gävle-Härnösand, upprustning och kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen mellan Långsele-Nyland, ett antal, för regionen viktiga triangelspår (Bergsåkers, Maland och Västeraspby), förbifart E4 Örnsköldsvik, samt kapacitetsförbättringar längs hela mittstråket, med kopplingar till Östersund och Trondheim.

Vad kan vi som regional aktör göra för att driva infrastrukturfrågorna framåt?

Vi kan erbjuda samverkan och förmedla kontakt mellan nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar inom infrastrukturområdet. Vi svarar som regional remissinstans inom infrastrukturområdet och kan erbjuda strategisk vägledning.

Uppföljning och rapportering

Resultat av arbetet så här långt; Vi har ett etablerat regionalt forum för infrastrukturfrågor i form av Forum för samhällsplanering.

Dokument

Regionala transportplanen

Handlingsplan transportinfrastruktur.pdf

Regional systemanalys av de fyra nordligaste länen.pdf

Flygplatserna i Västernorrland-en översiktlig analys av samhällsnyttan.pdf

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Roger Wetterstrand, enhetschef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-12-05 15:05