Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Jämställd regional tillväxt

Projektet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att stödja och utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt under åren 2016-2018.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland, med landstinget som projektägare. Projektet pågår från 4 oktober 2016 till och med 8 november 2018.

Målet med projektet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt.

Projektet kommer att fokusera på två prioriteringar:

Prioritering 1: Att vidareutveckla och systematisera arbetet med att jämställdhetsintegrera centrala program och planer inom det regionala tillväxtarbetet

Prioritering 2: Att använda projekt- och företagsstöd som ett av flera verktyg för att bidra till att bryta den segregering på arbetsmarknaden som sker på grund av kön och utländsk bakgrund

Relaterad information

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Mary Näsström, projektledare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Matilda Rehnström

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-04-13 14:23