Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Komp2020

Regionala kompetensplattformar är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning.

Målet för samhällets arbete med kompetensförsörjning är att näringsliv och offentlig sektor ska kunna anställa medarbetare med rätt kompetens. Det behövs en ökad samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter om vad som behöver göras. De regionala kompetensplattformarna innebär ett strukturerat och fokuserat arbete för att förbättra kompetensförsörjningen och öka samverkan mellan sådana aktörer.

Ett verktyg i tillväxtarbetet

Projektet Komp2020 pågår från 1 januari 2016 till och med 30 oktober 2017. Det har utvecklats för att förstärka strukturer och processer inom arbetet med kompetensplattformen. Syftet är att plattformen ska fungera som ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Verksamheten i projektet är inriktad mot att utveckla dialog, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer i länet.

Verksamheten i projektet ska också bidra i processen med att förankra, utveckla och genomföra handlingsplanen för kompetensförsörjning. Arbetet kommer bland annat att drivas genom att genomföra dialogmöten, seminarier och konferenser.

Relaterad information

Projektet finansieras av Tillväxtverket

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Linda-Marie Olsson, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-04-27 10:22