Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

När du har fått stöd

När du har blivit beviljad bidrag från Landstinget Västernorrland behöver du göra en återrapportering och redovisning till oss där det framgår hur bidragen har använts.

När du eller din verksamhet söker och beviljas bidrag ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller för det bidrag eller stöd som du beviljats finansiering ur.

I allt tryckt och webbaserat material inklusive pressmaterial ska Landstinget Västernorrlands logotyp och/eller den förklarande texten "Med bidrag från Landstinget Västernorrland" finnas med.  

Stödmottagare av regionala projektmedel (1:1) och medfinansiering av EU-finansierat stöd

Sedan 1 januari 2017 beslutar landstinget om regionala projektmedel (1:1), till regional projektverksamhet och/eller medfinansiering.

Ansök om utbetalning i Min ansökan

Om du beviljats regionala projektmedel ansöker du om utbetalning i e-tjänsten Min ansökan. Där framgår det vilka bilagor som ska följa med ansökan om utbetalning. En läges- eller slutrapport ska alltid följa med ansökan om utbetalning.

Har du beviljats projektstöd före den 31 december 2016 har beslutet fattats av Länsstyrelsen Västernorrland, men ansökan om utbetalning ska lämnas till Landstinget Västernorrland för granskning.

Rätt att begära utbetalning av stöd

För att kunna ansöka om utbetalning elektroniskt via Min ansökan behöver vi få in en underskriven blankett om rätt att begära utbetalning av stöd. Om du inte skickat in den i samband med beslut om projektmedel hittar du blanketten här

Intyg om rätt att begära utbetalning av stöd

Alla stödmottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet.

Ladda ned EU-logotypen och riktlinjer

Stödmottagare av landstingets projektmedel för tillväxt

Om du beviljats projektmedel från landstinget före 1 januari 2017 ska särskilda blanketter för rekvisition användas. Aktivitetsrapport/slutrapport kan ersättas av rapport till EU-program. Kontakta Frida Kallenbach för mer information. 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Maria Lidgren, tillväxtchef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Märta Molin, kulturchef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-09 17:48