Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Demokrati driver regional utveckling

Jag är övertygad om att demokrati driver regional utveckling. För att vi ska nå målet hållbar regional tillväxt måste vi sträva efter att alla ska kunna delta i samhället och ges möjlighet att bidra till Västernorrlands utveckling. Även om mycket är bra, så måste vi oförtrutet jobba vidare för att riva kunskapsmässiga och strukturella hinder för demokratiskt deltagande. Jag vill lyfta fram några aktuella exempel.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt. Vårt projekt Jämställd regional tillväxt syftar till att kvinnor och män ska ha likvärdig tillgång till de resurser vi satsar på regional tillväxt, till exempel företagsstöd. I linje med nämnda syfte har vårt näringslivsbolag Almi Företagspartner Mitt AB som mål att andelen kvinnor ska vara högre bland bolagets kunder än motsvarande andel i företagsstocken och bland nyföretagare.

Möjligheter och utmaningar 

Integrationen och etableringen av nya svenskar är både en stor möjlighet och utmaning för Västernorrlands utveckling. Våra folkhögskolor lämnar viktiga bidrag bland annat genom att erbjuda Svenska från dag ett och etableringskurser.

Vårt projekt HBT(Q) och normkritisk kompetens har som mål att höja kompetensen inom våra regionala kulturverksamheter – såsom Scenkonst Västernorrland AB och Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – och hitta arbetsmetoder för att bättre ta tillvara normkritiska perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet.

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningen en prioriterad fråga inom den regionala kollektivtrafiken, liksom i annan verksamhet. Den landstingsfinansierade regionala tågtrafiken med Norrtåg möjliggör inte bara snabb arbets- och studiependling och regionförstoring, utan uppfyller också högt ställda tillgänglighetskrav.

Vi är nyfikna på hur ni arbetar för att främja allas möjlighet att delta och bidra i utvecklingsarbetet!

Hans Wiklund 
regional utvecklingsdirektör

Relaterad information

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-29 14:54