Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Västernorrlands utveckling kräver modern infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är av största vikt för näringslivets konkurrenskraft genom att möjliggöra effektiva godstransporter och smidig arbetspendling. Men också för allas möjlighet att delta i samhällslivet genom att underlätta tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och kultur.

Trafikverkets förslag till nationell plan som överlämnades till regeringen den 31 augusti innehåller flera viktiga satsningar i Västernorrland under den kommande tolvårsperioden.

Ådalsbanans upprustning Långsele-Västeraspby är av central betydelse för industrins godstransporter. Tvärbanan bidrar också till att skapa viktig redundans i järnvägssystemet.

Ostkustbanan Härnösand-Gävle är Sveriges mest belastade enkelspår. Det är positivt att förslaget till nationell plan innehåller finansiering av dubbelspår på två sträckor. Positivt är också att förbättringar av järnvägen mellan Sundsvall och Ånge finns med i den nationella planen.

Vi behöver fortsätta argumentera för satsningar på infrastrukturen i länet. I vårt yttrande över nationella planen vill vi lyfta fram de mest angelägna investeringarna i Västernorrland, såsom utvecklingen av Ostkustbanan, sträckan Timrå-Birsta.

Det pågår också ett arbete med att revidera den regionala transportplanen för Västernorrland. Vi vill gärna ha din organisations synpunkter på förslaget till plan.

Koll2020 - framtidens kollektivtrafik

I september startar också vårt nya kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt Koll2020, som vi driver tillsammans med kommunerna, Trafikverket och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Totalt 58 miljoner satsar vi under tre år, bland annat för att uppgradera hållplatserna i de stora stråken mellan länets kommuncentra och trafiklösningarna vid länets tre sjukhus i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Projektet har också som ett viktigt mål att utveckla nya, mer flexibla lösningar för kollektivtrafik på landsbygden. Ett första konkret resultat är den nya bussgatan som just nu byggs vid Örnsköldsviks sjukhus.

Inom landstinget arbetar vi målmedvetet att främja hållbara tjänsteresor. Jag är både glad och stolt över att vi inom förvaltningen Regional utveckling nu har nått vårt mål att minst 60 procent av tjänsteresorna ska ske med kollektivtrafik. Och det med råge.

Jag hoppas att ni antar utmaningen att slå våra 73 procent av tjänsteresorna inom länet med buss och tåg.

Hans Wiklund 

regional utvecklingsdirektör

Relaterad information

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-02 14:14