Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Vårt uppdrag

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård landstingets tre kärnverksamheter.

Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar 

  • kultur, konst och bibliotek
  • regional utvecklingsplanering och tillväxt 
  • kollektivtrafik, IT och infrastruktur 
  • miljö och hållbarhet 
  • folkbildning 
  • internationellt samarbete

Liv, hälsa och hållbar utveckling 

Vi arbetar för att förverkliga landstingets vision om liv, hälsa och hållbar utveckling. Vi arbetar i nära samverkan med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. 

Regional utveckling i länet

Från och med den 1 januari är vi även regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Där är vårt uppdrag att främja en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västernorrland. Genom dialog och samverkan leder vi länets tillväxtpolitik med regionala program och strategier inom ett antal utvecklingsområden; bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

Regionala tillväxtmedel

För att stärka det regionala tillväxtarbetet får vi varje år pengar av regeringen att fördela till företagsstöd och projektstöd. Vi kan, som en del av insatserna för regional utveckling och tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bensinstationer.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-12-23 11:37