Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Villkorsbeslut

Villkorsbeslut för regional tillväxt styr och förtydligar de återrapporteringskrav som Landstinget Västernorrland får årligen från regeringen. Villkorsbeslutet 2017 beskriver också vilka prioriteringar på nationell nivå som ska beaktas när insatser görs i Västernorrland. I villkorsbeslut 2017 beskrivs bland annat hur årsrapporteringen av hur vi använt de regionala utvecklingsmedlen (1:1) under året. Den återkopplingen ska också kopplas till genomförande av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Under 2017 ska landstinget Västernorrland också särskilt arbeta med följande frågor:
- Verksamhetsstyrning i syfte att uppnå ett effektivt genomförande av såväl den regionala utvecklingsstrategin som den regionala tillväxtpolitiken, den europeiska sammanhållningspolitiken och genomförandet av Östersjöstrategin.

  • Samverkan med aktörer på regional och nationell nivå. Samverkan med länsstyrelsen ska särskilt utvecklas och återrapporteras.
  • Arbete för jämställd regional tillväxt
  • Lärande, uppföljning och utvärdering
  • Främjande av utbyggnad av bredband i hela länet
  • Främjande av näringslivets digitalisering, framför allt med fokus på industrins digitalisering
  • God kommersiell service i hela länet

Därutöver ska landstinget Västernorrland under året arbeta med en rad särskilda uppdrag, däribland:

  • Ta fram och genomföra en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
  • Förstärka arbetet med det regionala serviceprogrammet fram till 2020
  • Säkerställa att företagsstöden stärks avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.

Särskilda erbjudanden/regeringsuppdrag kan också tillkomma under året.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-12 14:57