Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Föräldraträffar i grupp inom mödrahälsovården

Det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är en del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och utveckling samt att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet.

Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar och utformas efter såväl mäns som kvinnors behov med fokus på jämställt föräldraskap.

Varje träff skall ha barnet och det jämställda föräldraskapet i fokus samt att viktiga centrala ämnen diskuteras till exempel barnkonventionen, shaken baby syndrom med mera.

Syfte

  • att förbereda inför förlossning och föräldraskap
  • att stärka föräldrarollen
  • att ge möjlighet till utbyte av tankar och erfarenheter

Detta är exempel på teman som kan diskuteras, men alla kan påverka innehållet utifrån gruppens önskemål.

  1. Graviditeten och det väntade barnet
  2. Den nya familjen
  3. Förlossningen
  4. Jämställt föräldraskap, parrelationer
  5. Praktisk förlossningsförberedelse (ev. tematräff)

I glesbygd kan träffarna vara planerade på annat sätt.

BVC kommer att bjuda in till fortsatta föräldraträffar efter barnets födelse.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2013-01-11 13:44