Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Ögonsjuksköterska i förgrunden, annan medarbetare undersöker en patients ögon i bakgrunden

Kvalitet och patientsäkerhet i vården

I Västernorrland är det viktigt att alla medborgare har tillgång till jämlik vård med god kvalitet och hög säkerhet. Vården ska ges efter var och ens behov, med bra bemötande och rätt kompetens.

Vi arbetar med många olika metoder att utveckla och stärka kvaliteten i vården, bland annat med hjälp av patientenkäter, mätningar av väntetider och jämförelser mellan vården i andra landsting och regioner.

Landstingets verksamheter registrerar uppgifter i många olika kvalitetsregister. Det gör det möjligt att följa upp och förbättra vården.

Patienters och närståendes medverkan och erfarenheter är en viktig del i landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Om du vill veta mer om hur landstinget arbetar med patientsäkerhet och kvalitet i vården så kan du läsa vår patientsäkerhetsberättelse.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-04-08 08:18