Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser samarbetar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst.

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner, landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Ett annat syfte är att ge insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer och vad du som medborgare får för pengarna.

I Öppna Jämförelser rangordnas landsting och regioner efter sina resultat i ett antal olika indikatorer. Någon samlad rangordning, ett samlat mått på kvalitet och effektivitet finns inte.

Resultaten kan väcka frågor som är viktiga att studera vidare och värdera i lokala analyser. Jämförelserna med andra landsting/regioner kan vara underlag för förbättring, men de är inte ensamma tillräckliga för att värdera ett landstings eller en regions resultat på ett specifikt område i termer av bäst eller sämst.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-03-29 13:49