Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Patientsäkerhet

Landstinget arbetar aktivt med patientsäkerhet för att göra vården säkrare.

Precis som i alla andra verksamheter kan fel inträffa. Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill förebygga vårdskador. Syftet är inte att leta fel hos enskilda individer utan handlar om att göra hela vården säkrare. Det gör vi genom att hitta och lösa systemfel.

Alla medarbetare jobbar för säkerhet i vården

För att inte patienter ska utsättas för skador har landstinget olika system och arbetsrutiner. Landstinget ser det som viktigt att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården. Att arbeta med patientsäkerhet är en del av det dagliga arbetet i alla verksamheter.

Patientsäkerhetsberättelsen

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, i detta fall Landstinget Västernorrland, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver bland annat landstingets mål för patientsäkerhetsarbete samt vilka strategier som finns för att minska risk för vårdskada.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-10-20 14:42